Stourhead Guidebook – 1990 @ Stourhead (Stourton House)