Trubshaw, Thomas @ Wootton Lodge (Wotton Lodge) (Wootton Hall)