Leverton, Thomas @ Plaistow Lodge (Plaistow House)