Hallyburton House (Halliburton House) (Pitcur) Andrew Heiton Jr.